sektor

 

Personal på Sektor

Edvard Wendelin och Kristoffer Wendelin arbetar på Sektor. 

Mer information om tidigare uppdrag och kunskapsområden på följande LinkedIn profiler

Edvard Wendelin

Kristoffer Wendelin